Ikon för Rikstermbanken

nodpunkt

svensk term: nodpunkt
definition:

punkt på ett avbildande systems optiska axel, mot vilken en paraxial stråle ska riktas för att den efter att ha passerat systemet ska fortsätta i oförändrad riktning

anmärkning:

Alla avbildande optiska system utom afokala system har två nodpunkter. Den ena tillhör objektsidan och ligger i objektrummet, medan den andra tillhör bildsidan och ligger i bildrummet. Ifall det avbildande optiska systemets objektrum och bildrum har samma värde på brytningsindex, så sammanfaller nodpunkterna med systemets huvudpunkter, annars inte. Det geometriska avståndet mellan nodpunkterna är dock alltid lika med det geometriska avståndet mellan huvudpunkterna. Uttrycket nodalpunkt förekommer också för detta begrepp, men är mindre lämpligt.

Afokala system har inga nodpunkter.

Inom fotogrammetrin används termen inre nodpunkt med i huvudsak samma betydelse som bildsidans nodpunkt. Den inre nodpunkten är ett projektionscentrum för strålar från kameraobjektivet till kamerans bildplan. Den inre nodpunktens läge sammanfaller approximativt med den paraxiala nodpunktens läge. Avståndet från den inre nodpunkten till kamerans bildplan kallas för kamerakonstanten.

engelsk term: nodal point
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024