Ikon för Rikstermbanken

nattkikare

svensk term: nattkikare
definition:

fältkikare konstruerad för nattseende

anmärkning:

En nattkikare innehåller ingen bildförstärkare. Den har i princip samma optiska konstruktion som en vanlig dagkikare, men dess objektivdiametrar är större än dagkikarens, för att strålgångsmässigt vara anpassade till användarens nattetid större ögonpupiller. Härigenom insamlar nattkikaren största möjliga ljusflöde till ögonens näthinnor. Exempel på förstoring × objektivdiameter (i millimeter) för en nattkikare är 7 × 50, medan data för dagkikaren kan vara 8 × 30. Dessa kikares utträdespupiller är således 7,1 mm resp. 3,8 mm i diameter.

Termen marinkikare eller ljusstark kikare förekommer i handeln för att beteckna en kikare 7 × 50.

ekvivalensanmärkning:

Motsvarande eng. termer är marine binoculars eller bright binoculars, vilka sägs användas vid enstaka tillfällen, samt såsom modernt språkbruk, 7 × 50 binoculars.

se även:
engelska termer: night binoculars
night glasses
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024