Ikon för Rikstermbanken

modanpassad optisk parametrisk oscillator

svenska termer: modanpassad optisk parametrisk oscillator
modanpassad OPO
definition:

optisk parametrisk oscillator konstruerad så att pumpstrålen har samma form (mod) som kavitetsmoden

anmärkning:

Syftet med konstruktionen enligt definitionen är att utnyttja pumpstrålen så effektivt som möjligt i den icke-linjära kristall där den önskade effekten ska genereras. Man uppnår syftet genom att göra pumpstrålens diameter överensstämmande med kavitetsmodens diameter i den kristall som har placerats i kaviteten.

engelska termer: mode-matched optical parametric oscillator
mode-matched OPO
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024