Ikon för Rikstermbanken

mesateknik

svensk term: mesateknik
definition:

teknik, varigenom man skapar förbindelser i form av en förhöjd platå genom bortetsning av material från en halvledare i områdena kring den platå man önskar forma

anmärkning:

Bortetsningen kan ske genom successiva diffusioner av föroreningar eller genom legering i ytan.

engelsk term: mesa-technique
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024