Ikon för Rikstermbanken

maskering

svensk term: maskering
definition:

minskning av upptäckbarheten av en stimulus (målet) orsakad av en annan stimulus (maskeraren) som sker samtidigt eller nära i tid till den första stimulusen

anmärkning:

Maskering är här ett begrepp inom perceptionsläran. Maskeraren ska ligga nära i tid och rum relativt målet.

engelsk term: masking
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024