Ikon för Rikstermbanken

luminescens

svenska termer: luminescens
luminiscens
definition:

emission av ljus orsakad av en excitation av atomer med annat slags energi än värme

anmärkning:

Stavningen luminescens är att föredra, då termen etymologiskt bildades av det latinska verbet luminescere i analogi med eng. incandescence (sv. glödning) av lat. incandescere.

Under termen luminescens faller ett stort antal fysikaliska och kemiska processer som emitterar ljus utan att temperaturen är förhöjd (jfr glödning). I uppställningen nedan är det underförstått att bindestrecket ska ersättas av termen luminescens (eller luminiscens) respektive luminescence.

Svenska Engelska (Excitation)

elektroluminescens electroluminescence (Elektrisk ström)

katod- cathodo- (Högenergetiska elektroner)

fotoluminescens photo luminescence (Absorption av fotoner)

fluorescens fluorescence (singlett–singlett-elektronisk relaxation)

fosforescens phosphorescence (triplett–singlett-elektronisk relaxation)

kemoluminescens chemoluminescence (Kemisk reaktion)

bio- bio- (Kemisk reaktion hos levande djur)

elektrokemo- electrochemo- (Elektrokemisk reaktion)

kristalloluminescens crystalloluminescence (Kristallisation)

mekanoluminescens mechanoluminescence (Mekanisk påverkan)

frakto- fracto- (Sprickbildning i vissa kristaller)

tribo- tribo- (Mekanisk krossning, repning)

piezo- piezo- (Mekaniskt tryck på vissa kristaller)

sono- sono- (Akustisk excitation)

radioluminescens radioluminescence (Joniserande strålning)

termoluminescens thermo- (Svag upphettning)

kryo- cryo- (Avkylning)

Använd luminescens eller luminiscens för eng. luminescence.

se även:
engelsk term: luminescence
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024