Ikon för Rikstermbanken

ljusstråle

svensk term: ljusstråle
användningsområde: inom geometrisk optik
definition:

rak eller krökt kurva som är vinkelrät mot ljusets vågfronter

engelska termer: light ray
ray of light
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024