Ikon för Rikstermbanken

leg. optiker

svensk term: leg. optiker
definition:

person med legitimation från Socialstyrelsen som undersöker synförmågan och vid behov ordinerar, tillpassar och utlämnar optiska synhjälpmedel

anmärkning:

En person som utför samma arbete under överinseende av leg. optiker, och som således inte självständigt undersöker synförmågan och ordinerar synhjälpmedel, är att betrakta som assistent till leg. optiker.

se även:
engelska termer: optometrist
ophthalmic optician
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024