Ikon för Rikstermbanken

laserdopplervibrometri

svensk term: laserdopplervibrometri
definition:

laserbaserad metod för vibrationsmätning med hjälp av dopplereffekt

anmärkning:

Laserdopplervibrometri är en beröringsfri metod för vibrationsmätning på ytor. Ofta benämns metoden laservibrometri (eng: laser vibrometry). Metoden baseras på mätning av dopplerskiftet (”mikrodoppler”) i en laserstråle som reflekterats från en vibrerande yta.

Förkortningen LDV kan stå för både instrumentet (laserdopplervibrometer) och metoden (laserdopplervibrometri). Olika specialvarianter av metoden finns, t.ex. skannande laserdopplervibrometri, SLDV (eng: scanning laser Doppler vibrometry), och kontinuerlig skannande laserdopplervibrometri, CSLDV (eng: continuous scanning laser Doppler vibrometry).

Förkortningen LDV (eng: laser Doppler velocimetry) används även för laserdopplervelocimetri.

se även:
engelska termer: laser Doppler vibrometry
LDV
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024