Ikon för Rikstermbanken

kvantoptik

svensk term: kvantoptik
definition:

område inom fysiken som behandlar fenomen hos elektromagnetisk strålning och dess växelverkan med materia på molekylär eller submolekylär nivå, med kvantmekanik som ett väsentligt inslag

anmärkning:

Ett viktigt exempel inom kvantoptiken som kan nämnas är kvantsammanflätning (eng. quantum entanglement) där par av fotoner har korrelerade fysikaliska tillståndvariabler, som t.ex. läge, rörelsemängd och polarisation, och kan beskrivas med gemensamma kvantmekaniska tillstånd, s.k. sammanflätade tillstånd (eng. entangled states).

Använd kvantoptik för eng. quantum optics.

engelsk term: quantum optics
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024