Ikon för Rikstermbanken

kvantavbildning

svensk term: kvantavbildning
definition:

avbildningsteknik inom kvantoptik med vilken gränsen för upplösning och andra avbildningskriterier kan flyttas bortom vad som är möjligt med klassisk optik

anmärkning:

Kvantkorrelationer, t.ex. i form av s.k. kvantsammanflätningar, eng. quantum entanglements, i det elektromagnetiska fältet, kan användas för att göra kvantavbildningar. Kvantavbildningar används bl.a. inom kvantmetrologi, där högupplösta mätningar av fysikaliska parametrar kan göras med hjälp av kvantkorrelationer för att beskriva de fysikaliska systemen. Speciellt kan ett s.k. NOON-tillstånd, ett sammanflätat kvanttillstånd, användas i en MACH-Zender-interferometer för att göra noggranna mätningar av fas.

Använd kvantavbildning för eng. quantum imaging.

engelsk term: quantum imaging
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024