Ikon för Rikstermbanken

kubhörnsprisma

svensk term: kubhörnsprisma
definition:

prisma, som har formen av en hörnreflektor

anmärkning:

Ett kubhörnsprisma har, förutom de tre reflekterande ytorna (se hörnreflektor), en framför dessa ytor belägen sned, transmitterande yta, genom vilken ljuset går in i glaset och, efter tre reflektioner, åter ut ur glaset.

se även:
engelska termer: cube corner prism
corner-cube prism
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024