Ikon för Rikstermbanken

kromatisk aberration

svensk term: kromatisk aberration
definition:

aberration orsakad av att ljuset genom ett avbildande optiskt system har olika våglängder

anmärkning:

Den kromatiska aberrationen orsakas av att materialen, i de komponenter som ingår i det avbildande optiska systemet, har olika brytningsindex för ljusets olika våglängder.

Använd kromatisk aberration för eng. chromatic aberration.

Se även longitudinell kromatisk aberration och lateral kromatisk aberration.

"Kromatisk" kommer av grekiska khroma (χρῶμα), som betyder färg.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024