Ikon för Rikstermbanken

konfokalt system

svensk term: konfokalt system
definition:

optiskt system, sådant att två av de optiska elementens brännpunkter sammanfaller

anmärkning:

En konfokal optisk resonator består av två sfäriska speglar placerade så att speglarnas brännpunkter sammanfaller.

engelsk term: confocal system
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024