Ikon för Rikstermbanken

koincidensavbildning

svensk term: koincidensavbildning
definition:

avbildningsteknik där en bild av ett objekt framställs genom korrelation av information från två ljusstrålar med tidsvarierande tvärsnitt

anmärkning:

Avbildningstekniken innebär att en ljusstråle med tidsvarierande tvärsnitt delas upp i en referensstråle och en objektstråle. Referensstrålen når direkt en bildsensor, medan objektstrålen fokuseras mot en enskild fotodetektor efter att ha passerat genom eller reflekterats mot objektet.

engelska termer: ghost imaging
coincidence imaging
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024