Ikon för Rikstermbanken

kodad apertur

svensk term: kodad apertur
definition:

apertur i ett avbildande system som innehåller en mask med ett bestämt mönster

anmärkning:

Kodad apertur används exempelvis i en enpixelkamera.

se även:
engelsk term: coded aperture
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024