Ikon för Rikstermbanken

klämt ljus

svensk term: klämt ljus
definition:

laserljus, vars kvantmekaniska obestämdhetsområde i fasrummet deformerats

anmärkning:

Närliggande begrepp är klämt vakuum (eng. squeezed vacuum), klämt tillstånd (eng. squeezed state) och klämningsbandbredd (eng. squeezing bandwidth).

Ett exempel på fasrum är ett tvådimensionellt rum, vars axlar utvisar fotonantal resp. svängningsfas hos laserljuset. I exemplet kan obestämdheten i fotonantal, dvs. fotonbruset, minskas genom klämning, varvid dock obestämdheten i svängningsfas ökar, så att obestämdhetsarean i fasrummet (fotonantal, svängningsfas) förblir konstant i enlighet med en kvantmekanisk obestämdhetsrelation.

engelsk term: squeezed light
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024