Ikon för Rikstermbanken

irradians

svensk term: irradians
definition:

infallande strålningsflöde per area

anmärkning:

Irradians är en radiometrisk storhet som mäts i watt per kvadratmeter (W/m²).

se även:
engelsk term: irradiance
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024