Ikon för Rikstermbanken

irisering

svensk term: irisering
definition:

skimrande, regnbågsliknande färgskiftningar orsakade av interferensfenomen

anmärkning:

Adjektivet till irisering är iriserande (eng. iridescent).

Irisering kan uppstå genom tunnfilmsinterferenser på glas, genom tunnfilms- och/eller diffraktionseffekter på och i kristaller, pärlemor, m.fl. material och genom optiska fenomen i atmosfären. (Dit hör dock inte regnbågen, som är ett brytningsfenomen.)

Substantivet iris kommer från grekiska iris (nominativ), iridos (genitiv), regnbågen. Inom medicinen används termen iris som benämning på ögats regnbågshinna.

engelsk term: iridescence
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024