Ikon för Rikstermbanken

huvudstråle

svensk term: huvudstråle
definition:

ljusstråle som utgår från en punkt på objektet utanför den optiska axeln och som passerar genom skärningspunkten mellan optiska axeln och aperturbländarens plan

anmärkning:

Huvudstrålar används i den geometriska optiken för att beräkna bildstorleken i ett avbildande optiskt system.

Beträffande paraxial huvudstråle, se under paraxial stråle.

se även:
engelska termer: chief ray
principal ray
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024