Ikon för Rikstermbanken

huvudplan

svensk term: huvudplan
definition:

plan vinkelrätt mot den optiska axeln i ett avbildande optiskt system, på vilket en axelparallellt infallande paraxial stråles förlängning skär samma stråles förlängning efter brytning i det avbildande systemet

anmärkning:

Alla avbildande optiska system har två huvudplan utom afokala system, som saknar sådana. Det ena huvudplanet tillhör objektsidan och det andra tillhör bildsidan. Bildsidans huvudplan definieras genom en på objektsidan infallande axelparallell paraxial stråle. Objektsidans huvudplan definieras genom en på bildsidan infallande axelparallell paraxial stråle. Objektsidans huvudplan avbildas på bildsidans huvudplan med förstoringen 1.

Avståndet mellan objektsidans och bildsidans huvudplan kallas huvudplanslucka. Motsvarande engelsk term är hiatus. Huvudplanens lägen beror på systemkonstruktionen så att huvudplansluckan kan vara positiv, noll eller negativ.

engelsk term: principal plane
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024