Ikon för Rikstermbanken

glaskvalitet

svensk term: glaskvalitet
användningsområde: inom optisk komponenttillverkning
definition:

egenskaper hos ett optiskt glasmaterial som ger förmågan att uppfylla angivna krav

anmärkning:

Krav som ska uppfyllas kan vara toleranser för brytningsindex, Abbe-tal, homogenitet, strimmor, spänningsdubbelbrytning, bubblor, inneslutningar och färgning. Vissa egenskaper hos det optiska glasmaterialet kan graderas i kvalitetsnivåer. En sådan kvalitetsnivå kallas på engelska grade eller glass grade. Till exempel kan homogeniteten hos glasets brytningsindex erbjudas i fyra nivåer från en sämsta nivå (grade 1) på ±2 ×10⁻⁵ till en bästa nivå (grade 4) på ±1 × 10⁻⁶.

Använd glaskvalitet för eng. glass quality.

engelsk term: glass quality
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024