Ikon för Rikstermbanken

glaskroppsgrumlingar

svenska termer: glaskroppsgrumlingar
grumlingar
definition:

störningar i glaskroppen som uppfattas som suddiga fläckar, prickar eller streck

anmärkning:

I svenskan finns för dessa ögonstörningar en rad uttryck beroende på perspektiv. I samtal med en patient kan en läkare beskriva störningen som att den kan uppfattas som om patienten ser flugor i synfältet. Den beskrivningen härrör antagligen från det franska uttrycket mouches volantes som också har förekommit i svenskan för att beskriva tillståndet.

Oftalmologer använder vanligast en term som beskriver orsaken: glaskroppsgrumlingar eller förkortat grumlingar.

I övrigt är det intressant hur denna störning av seendet används med olika benämningar i olika språk: Den latinska termenmuscae volitantes (flygande flugor) används speciellt i amerikansk engelska, även det grekiska myodesopsi (myggseendet) förekommer.

I vissa språk är den franska versionen mouches volantes vanligt förekommande, medan man i spanskan och portugisiskan använder moscas volantes.

engelska termer: floaters
eye floaters
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024