Ikon för Rikstermbanken

glasövergångstemperatur

svensk term: glasövergångstemperatur
beteckning/formel: Tg
definition:

temperatur, vid vilken den underkylda vätskan i en glassmälta övergår i glas

anmärkning:

Glasövergångstemperaturen brukar betecknas Tg och anger den temperatur, vid vilken materialets utvidgningskoefficient minskar från en vätskas till en fast kropps. En underkyld vätska under denna temperatur sägs befinna sig i ett glasartat tillstånd. Vid glasövergångstemperaturen föreligger en diskontinuitet i lutningen hos kurvan över smältans specifika volym som funktion av temperaturen eller i lutningen hos kurvan över smältans entalpi som funktion av temperaturen.

Begreppet glasövergångstemperatur kan även gälla andra material än optiska, t.ex. olika typer av lim.

engelsk term: glass transition temperature
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024