Ikon för Rikstermbanken

glasögon

svensk term: glasögon
definition:

anordning i vilken linser placeras framför ögonen

anmärkning:

Glasögon har en brytningsfelskorrigerande funktion.

I allmänspråket används ordet glasögon även för en ljusdämpande (solglasögon, eng. sunglasses eller sun glasses) eller en mekaniskt skyddande funktion (skyddsglasögon, eng. safety glasses eller protective glasses).

Med glasögon avses i normalt språkbruk hela anordningen med linser, front för montering av glas, skalmar samt nässadlar. Front (eng. front) är den del av glasögonen i vilken höger och vänster ögas lins monteras i rät vinkel mot synaxeln. Sadel (eng. nose pad) är den del av fronten som ligger an mot näsryggen. Skalm (eng. temple) är den del av glasögonen som utgår i vinkel från fronten och som normalt placeras över öronen.

engelsk term: spectacles
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024