Ikon för Rikstermbanken

fotonkristall

svensk term: fotonkristall
definition:

optiskt medium, vars brytningsindex varierar periodiskt i rummet med en periodlängd av storleksordningen en ljusvåglängd

anmärkning:

Interferensfilter och Bragg-gitter i optiska fibrer kan beskrivas som endimensionella fotonkristaller.

se även:
engelsk term: photonic crystal
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024