Ikon för Rikstermbanken

fotonbanrörelsemängdsmoment

svenska termer: fotonbanrörelsemängdsmoment
POAM
definition:

banrörelsemängdsmoment hos fotoner

anmärkning:

Fotoner har både spinn (fotonen roterar kring sin egen axel, polarisation) och banrörelsemängdsmoment (fotonen roterar runt ljusstrålens utbredningsvektor). Spinnet kan bara anta två värden (medurs eller moturs cirkulärpolarisation), medan banrörelsemängdsmomentet i princip kan anta hur många värden som helst.

engelska termer: photon orbital angular momentum
POAM
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024