Ikon för Rikstermbanken

fononpolariton

svensk term: fononpolariton
definition:

kvasipartikel som bildas vid koppling mellan en elektromagnetisk våg och fononer i ett material

anmärkning:

Fononer är exciterade vibrationstillstånd i materialet.

engelsk term: phonon polariton
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024