Ikon för Rikstermbanken

fokuseringsavstånd

svensk term: fokuseringsavstånd
definition:

avstånd från utgångsöppningen hos ett optiskt system, exempelvis en lasersändare, på vilket systemet fokuserats för att ge den största effektkoncentrationen eller bildskärpan

anmärkning:

Termen förekommer inom lasertekniken och instrumentoptiken.

engelsk term: focal distance
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024