Ikon för Rikstermbanken

fokalplansmatris

svensk term: fokalplansmatris
definition:

ordnad grupp av detektorer som ligger i ett bildalstrande optiskt systems fokalplan

anmärkning:

En fokalplansmatris kan vara endimensionell (linjär) eller tvådimensionell. Den innehåller flera detektorelement ordnade i grupp och ger direkt en bildlinje respektive en hel bild utan att skannande eller avsökande element behövs i det optiska systemet.

se även:
engelska termer: focal plane array
FPA
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024