Ikon för Rikstermbanken

fokalplan

svensk term: fokalplan
definition:

plan som innehåller en brännpunkt och som är vinkelrätt mot den optiska axeln i ett avbildande optiskt system

anmärkning:

Alla avbildande optiska system har två fokalplan utom afokala system, som saknar sådana. Det ena fokalplanet tillhör objektsidan och det andra tillhör bildsidan.

Vid ett optiskt system med positiv brännvidd kallas objektsidans fokalplan främre fokalplan och bildsidans fokalplan bakre fokalplan.

engelsk term: focal plane
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024