Ikon för Rikstermbanken

fiberoptik

svensk term: fiberoptik
definition:

den del av optik (1) som behandlar överföring av ljus med hjälp av vågledning inuti enstaka fibrer eller knippen av fibrer innehållande ett eller flera dielektriska material, vanligtvis koncentriskt anordnade

anmärkning:

Effekten av vågledning utnyttjades först på artonhundratalet för illumination genom vattenstrålar i fontäner.

Glasfibrer används i knippen för belysningsöverföring från en ljuskälla till t.ex. ett mikroskop eller, i strikt ordnad form för punktvis överföring av bilder, t.ex. genom ett endoskop.

Med utvecklingen av glas- och plastfibrer för överföring av digitala optiska signaler med hög bandbredd över stora avstånd har fiberoptisk kommunikation ersatt en stor del av annan teknik för kommunikation.

engelska termer: fibre optics
fiber optics
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024