Ikon för Rikstermbanken

förstoringsväxlare

svensk term: förstoringsväxlare
definition:

anordning i ett avbildande system med vars hjälp användaren kan byta förstoring i systemet

anmärkning:

Förstoringsväxlare förekommer i olika slags optiska instrument såsom mikroskop, IR-kameror, vapensikten och ubåtsperiskop. De medger kontinuerligt eller stegvist byte av instrumentets förstoring och synfält. Kontinuerligt byte sker genom zoomning, se under zoomobjektiv. Stegvist byte sker genom att anordningens alternativa linssystem växlas.

Objektivrevolver är ett exempel på en förstoringsväxlare, där bytet sker stegvis mellan objektiv monterade sida vid sida på en tallrik. I IR-kameror, vapensikten och ubåtsperiskop kan linser eller linsgrupper på något annat mekaniskt sätt föras in i och ut ur strålgången så att önskade synfält erhålls.

engelsk term: magnification changer
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024