Ikon för Rikstermbanken

färgämnesfilter

svensk term: färgämnesfilter
definition:

filter som absorberar oönskade våglängder

anmärkning:

Den vanligt förekommande termen färgfilter avser inte nödvändigtvis filter baserade på absorption utan bör ses som ett överordnat begrepp som även innefattar filter baserade på interferens, s.k. interferensfilter.

Absorptionsbaserade filter är ofta billiga att tillverka, men är bland annat olämpliga att använda vid höga ljuseffekter eftersom bortfiltrerat ljus värmer upp och kan förstöra filtret. Det finns heller inte samma möjligheter att skräddarsy filterparametrar som hos interferensfilter.

Ett slags färgämnesfilter, som brukade användas vid fotografering med svartvit film, kallades gulskiva. Med gulskivan kunde moln framhävas mot en blå himmelsbakgrund.

Använd färgämnesfilter för eng. coloured filter eller coloured light filter.

engelska termer: coloured filter
coloured light filter
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024