Ikon för Rikstermbanken

fältbländare

svensk term: fältbländare
definition:

bländare som bestämmer ett avbildande optiskt systems synfält

anmärkning:

Termen förekommer inom instrumentoptiken. Fältbländaren placeras i något av det avbildande optiska systemets reella bildplan. De enklaste optiska systemen har bara ett reellt bildplan, exempelvis filmplanet i en kamera eller objektivets bildplan i en kikare.

Bilden av fältbländaren i systemets objektrum kallas inträdesfönster (eng. entrance window). Bilden av fältbländaren i systemets bildrum kallas utträdesfönster (eng. exit window).

engelsk term: field stop
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024