Ikon för Rikstermbanken

exponeringsvärde

svenska termer: exponeringsvärde
EV
definition:

värde som anger de kombinationer av exponeringstid och bländartal som ger samma exponering i en kamera

anmärkning:

Exponeringsvärdet, som är ett logaritmiskt mått, ökar med 1 om exponeringstiden halveras eller om bländarsteget ökas med 1 steg. Därav följer att exponeringsvärdet minskas med 1 om exponeringstiden fördubblas eller om bländarsteget minskar 1 steg. Exponeringsvärdet är 0 för exponeringstiden 1 s och bländartalet 1. Lägg märke till att exponeringsvärdet minskar med ökad belysning.

se även:
engelsk term: exposure value
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024