Ikon för Rikstermbanken

exponering

svensk term: exponering
definition:

(inom optik:) strålningsenergi per ytenhet som når en yta under en viss tid

anmärkning:

När det finns behov av att precisera vilken typ av exponering det rör sig om, används ljusexponering (eng. luminous exposure) inom fotometrin och strålningsexponering (eng. radiant exposure) inom radiometrin.

engelsk term: exposure
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024