Ikon för Rikstermbanken

erbiumdopad fiberförstärkare

svensk term: erbiumdopad fiberförstärkare
definition:

fiberoptisk förstärkare för optiska signaler i våglängdsområdet 1530–1605 nm

anmärkning:

Erbiumatomerna i fibern exciteras till ett tillstånd av populationsinversion med hjälp av en pumplaser med våglängden 980 eller 1480 nm. En ljusvåg i våglängdsområdet 1530–1605 nm som går genom denna fiber kommer att förstärkas. Erbiumdopade fiberförstärkare används främst inom fiberoptisk kommunikation.

engelska termer: erbium doped fibre amplifier
EDFA
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024