Ikon för Rikstermbanken

ensning

svensk term: ensning
användningsområde: inom instrumentoptik
definition:

inställning av ett optiskt systems riktmedel så att dess riktpunkt sammanfaller med träffpunkten hos någon annan del av systemet, i vilket det optiska systemet ingår

anmärkning:

Mot substantivet ensning svarar verbet ensa. Motsvarande engelska verb är ”align”.

Det ovan definierade begreppet innebär en aktivitet: en tekniker ställer in det optiska systemets riktmedel så att riktpunkten i huvudsak sammanfaller med träffpunkten för någon annan del av systemet, exempelvis ett vapensystem eller lasersystem. Termen ensning kan emellertid även betyda resultatet av aktiviteten: dvs. hur väl teknikern har lyckats ensa systemet. Det betyder att en tolererad avvikelse existerar mellan riktpunkt och träffpunkt: siktets ensning ligger inom en specificerad tolerans.

Det optiska siktet kan innehålla optiska eller mekaniska anordningar för att utföra ensningen. Till systemet hörande mätverktyg kan användas för att optiskt avläsa om ensningen ligger inom specificerad tolerans.

se även:
engelsk term: alignment
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024