Ikon för Rikstermbanken

effektiv inträdesöppning

svensk term: effektiv inträdesöppning
definition:

del av inträdesöppning som bidrar till den stråleffekt som träffar systemets detektor

anmärkning:

Detta begrepp medger en enkel jämförelse av prestanda mellan olika avbildande system.

För ett system som har en icke-cirkulär och/eller centralobstruerad inträdesöppning brukar den effektiva inträdesöppningens diameter anses vara lika med den diameter som en cirkulär, icke centralobstruerad inträdespupill med lika stor area skulle ha.

se även:
engelsk term: effective aperture
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024