Ikon för Rikstermbanken

diskrimineringströskel

svenska termer: diskrimineringströskel
differenslimen
jnd
skillnadströskel
särskillnadströskel
åtskillnadströskel
definition:

minsta fysikaliska skillnad mellan stimuli av samma slag som kan uppfattas av en observatör

anmärkning:

Diskrimineringströskel är ett begrepp inom psykofysik och perceptionsteorier, och är ett mått på diskrimineringsförmåga.

På svenska förekommer även de synonyma uttrycken (åt)skillnadströskel, särskillnadströskel, differenslimen, m.fl.

engelska termer: just noticeable difference
JND
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024