Ikon för Rikstermbanken

dioptri

svensk term: dioptri
beteckning/formel: D
definition:

enhet för brytkraft och vergens

anmärkning:

Brytkraften hos en lins med brännvidden 1 m är 1 dioptri = 1 m⁻¹

Inom ögonoptik beskrivs vanligen en lins med en brännvidd på f meter med hjälp av dess brytkraft på 1/f dioptrier; i Sverige förekommer oftast beteckningen D för dioptri. Likaså anges ett ögas brytningsfel i dioptrier. Korrigeringen åstadkoms genom att välja en glasögonlins sådan att summan av brytningsfelet hos ögat och brytkraften hos glasögonlinsen blir noll.

se även:
engelsk term: dioptre
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024