Ikon för Rikstermbanken

diffraktionsbländare

svensk term: diffraktionsbländare
definition:

bländare i ett optiskt system, som avgränsar det område vars diffraktionsmönster ska avbildas

anmärkning:

Diffraktionsbländare förekommer i vissa optiska mikroskop eller elektronmikroskop.

I en mer allmän mening betecknar diffraktionsöppning (eng. diffraction aperture) den ljusöppning eller apertur som ger upphov till ett visst diffraktionsmönster (Fresnel- eller Fraunhoferdiffraktion).

engelsk term: diffraction aperture
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024