Ikon för Rikstermbanken

brännpunkt

svensk term: brännpunkt
definition:

skärningspunkt mellan två axelparallella paraxiala strålar efter brytning, spegling eller diffraktion i ett avbildande optiskt system

anmärkning:

Efter passage genom systemet konvergerar (vid positiv brännvidd) eller divergerar (vid negativ brännvidd) de ursprungligen axelparallella paraxiala strålarna. Strålarna (vid positiv brännvidd), eller deras tänkta förlängningar bakåt (vid negativ brännvidd), skär varandra i brännpunkten.

Alla avbildande optiska system utom afokala system har två brännpunkter. Den ena tillhör objektsidan och sägs ligga i objektrummet, medan den andra tillhör bildsidan och sägs ligga i bildrummet. Bildsidans brännpunkt är skärningspunkten för två på objektsidan axelparallella paraxiala strålar. Objektsidans brännpunkt är skärningspunkten för två på bildsidan axelparallella paraxiala strålar.

Afokala system har inga brännpunkter.

Ett mot den optiska axeln vinkelrätt plan, som innehåller en brännpunkt, kallas fokalplan.

engelsk term: focal point
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024