Ikon för Rikstermbanken

blockighetsstörning

svenska termer: blockighetsstörning
blockighetsdistorsion
definition:

störning som visar sig som avvikande rektanglar i en bild, framställd med digital teknik

anmärkning:

Denna typ av störning kan uppstå vid reduktion av datamängden i digitala bilder, t.ex. i samband med lagring eller överföring.

Vardagligt, eller i andra fall då sammanhanget är tydligt, förekommer också den kortare termen blockighet för detta begrepp. Motsvarande kortare engelska term är blocking.

engelsk term: blocking distortion
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024