Ikon för Rikstermbanken

blickföljning

svensk term: blickföljning
definition:

följning av en betraktares blickriktning

anmärkning:

Använd blickföljning för eng. gaze tracking.

Mätinstrumentet för denna avsökning är en blickriktningsmätare.

Uttrycken eye tracking och eye tracker förekommer i många sammanhang, jfr ögonrörelsemätare.

Använd för begreppet ovan i text på engelska hellre gaze tracking.

se även:
engelsk term: gaze tracking
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024