Ikon för Rikstermbanken

bländartal

svensk term: bländartal
definition:

måttenhet för förhållandet mellan brännvidd och inträdespupillens diameter i ett avbildande optiskt system

se även:
engelsk term: F-number
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024