Ikon för Rikstermbanken

bländarsteg

svensk term: bländarsteg
definition:

intervall som motsvarar avståndet mellan två bländartal som motsvarar en halvering eller fördubbling av belysningen

anmärkning:

Ett bländarsteg motsvarar ett EV – exponeringsvärde. Då det råder ett kvadratiskt förhållande mellan belysningen och bländartalet, innebär ett bländarsteg en förändring av bländartalet med en faktor √2 (minskad belysning) eller 1/√2 (ökad belysning).

se även:
engelsk term: F-stop
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024