Ikon för Rikstermbanken

bländare

svensk term: bländare
definition:

anordning för avskärmning av ljus i ett optiskt instrument

anmärkning:

Termen förekommer inom instrumentoptiken. Begreppet bländare kan med avseende på funktionen indelas i aperturbländare och fältbländare eller med avseende på konstruktionen indelas i fast bländare och variabel bländare. Ett exempel på den senare typen är irisbländare.

En bländare utgörs vanligen av en avskärmande mekanisk struktur, i vilken det finns en öppning, genom vilken önskade strålknippen eller delar av vågfronter kan passera.

se även:
engelska termer: diaphragm
stop
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024