Ikon för Rikstermbanken

bilddiagnostik

svensk term: bilddiagnostik
definition:

medicinsk verksamhet som använder bilder i diagnostiskt syfte

anmärkning:

Observera skillnaden mellan eng. ”imaging diagnostics” och “image diagnostics”. Det förra är ett medicinskt begrepp, medan det senare även kan vara ett tekniskt begrepp som avser teknisk analys av bilder för att undersöka exempelvis fel hos en skrivare.

engelska termer: imaging diagnostics
image diagnostics
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024